Persondata
For at kunne betjene dig i forbindelse med levering af varer, nyheder og andre tjenester/ydelser har Anéks brug for følgende oplysninger om dig:

Dette er oplysninger som du selv afgiver/har afgivet f.eks. i forbindelse med:

Når du sådanne sammenhænge opgiver dine personoplysninger til os, samtykker du samtidig i at Anéks må behandle disse oplysninger, herunder at vi må:

Anéks respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som du giver på vores webshop. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger. Anéks registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

Oplysninger afgivet til www.aneks.dk sælges ikke videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Vi videregiver kun oplysninger til tredjemand, hvor det er nødvendigt for at overholde vores indgåede aftale – f.eks. videregiver vi dine kontaktoplysninger til fragtfirmaet så de kan levere din bestilling.

Formålet med Anéks registrering og behandling af personoplysninger, er alene at kunne levere din købte vare, informere dig om tilbud og nye tiltag og hjælpe dig i forbindelse med forespørgsler, bestillinger og levering.

Personoplysninger der er registreret hos Anéks opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger om dig via vores website, indsamles kun de oplysninger du selv afgiver.

Du har til enhver tid ret til at få oplyst hvilke personoplysninger Anéks har registreret om dig, få rettet ukorrekte oplysninger, få overflyttet registrerede personoplysninger til tredjemand og få slettet alle personoplysninger Anéks har registreret om dig. Kontakt Anéks på hello@aneks.dk eller telefon 40612196 for at få oplyst, ændret, overflyttet eller slettet dine oplysninger.

Den dataansvarlige for www.aneks.dk er:

Anéks v/Claus Bjerre Jacobsen
Herredsvej 48
6580 Vamdrup

CVR-nr.: 26000750

I henhold til Persondataloven, har du altid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og til at gøre indsigelse mod registreringen af dine oplysninger hos os. Henvendelse vedr. dette bedes rettet til os via e-mail på: hello@aneks.dk.